Voor jongeren onder de 18 jaar gelden aparte regels in het strafrecht. Een ouder of verzorgende mag aanwezig zijn bij het verhoor door de politie, samen met de advocaat. De Raad voor de Kinderbescherming doet altijd onderzoek naar het leven van de jongere. Bij de zitting van de kinderrechter mag geen publiek aanwezig zijn, die is zoals dat heet “achter gesloten deuren”…

Ik vind het belangrijk om duidelijk te maken dat de minderjarige mijn cliënt is en niet de ouders/verzorgers. Jij bepaalt dus welke informatie ik aan jouw ouders/verzorgers geef. Meestal bespreken we de zaak samen met jou en (één van) je ouders/verzorgers, maar dat hoeft dus niet. De kinderrechter behandelt de strafzaak. De kinderrechter kijkt goed of een straf op zijn plaats is, of dat er hulp nodig is.

Een strafzaak kan best spannend en ook vervelend zijn. Als je een keer met de politie in aanraking bent geweest, heeft dat geen invloed op je verdere leven. Je kan nog alle kanten op. Meestal heeft zelfs een veroordeling geen invloed op je school of stage. We bespreken samen hoe jij er zo goed mogelijk uit kunt komen.

Contact

Een (eerste) gesprek met u kan plaatsvinden op mijn kantoor in Deventer. 

Het bedrijfsverzamelpand De Leeuwenbrug staat naast het station in Deventer. De P+R voor het station geeft toegang tot een parkeergarage. Vanuit de parkeergarage bereik je via de trap of de lift de ontvangst in de Leeuwenbrug.